Poděkování

Děkujeme našim sponzorům, kteří nám v roce 2017 pomohli:

1. BENATURA, z.s.

2. SBD,spol. s r.o.

3.GEMAX, s.r.o.

4. IMG BOHEMIA s.r.o.

5. G-mont, s.r.o.

6. p. Jan Kostrhun

7. Daně plus s.r.o.

8. TVARBET MORAVIA, a.s.

9. Stavební firma PLUS s.r.o.

10. OPTISUN CZ s.r.o.

11. p. Jitka Hrušková

12. p. Blanka Lukovská

13. OHK servisní, s.r.o.

14. Soukromá moravská směnárna s.r.o. Hodonín

15. p. František Heligr

16. Mgr. Jiří Janda

17. p. Pavel Kamínek

18. Mgr. Ladislav Ambrozek

19. p. Ivana Jelínková

20. p. Stanislava Dohnálková

21. p. Petr Kočvara

22. p. Marie Jančová