Týdenní stacionář

Služba týdenní stacionář je poskytována od pondělí do pátku mimo víkendy, svátky a dobu nemoci uživatele. Uživatelé odebírají celodenní stravu (v rozsahu - snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a večeře). Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.

 

Kapacita týdenního stacionáře je 13 uživatelů.

 

V souladu s regionální kartou týdenního stacionáře

uživatelům zajišťujeme:

  • ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
  • stravování - příprava stravy a její podávání, pomoc s příjmem stravy (krájení, strouhání apod.), podávání nápojů,
  • kontakt se společenským prostředím - pomoc při komunikaci, navazování vztahů, při orientaci (v čase, prostředí, osobách), při využívání běžných veřejných služeb.

uživatelům pomáháme:

  • s osobní hygienou (s běžnou denní hygienou, mytím a sprchováním, výkonem fyziologické potřeby apod.),
  • se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. při oblékání, svlékání, obouvání, zouvání a celkové úpravě vzhledu),
  • se samostatným pohybem (se změnou polohy, manipulací s předměty, při pohybu v prostorách stacionáře a při pohybu mimo budovu),
  • s péčí o domácnost (s vytvořením vlastního prostoru odpovídajícího individualitě uživatele, úklidem a údržbou vlastního prostoru, s péčí o oblečení a obuv, s udržováním tepelného komfortu, s obsluhou spotřebičů),
  • se seberealizací (se vzděláváním, pracovním uplatněním, věnováním se oblíbeným činnostem),
  • s péčí o zdraví a zajištěním bezpečí, se zdravou výživou (dále např. provedení jednoduchého ošetření, dodržování léčebného režimu, podávání léků, podpora hybnosti, přivolání pomoci, rozpoznání zhoršujícího se zdravotního stavu apod.),
  • s uplatňováním práv a oprávněných zájmů, s obstaráváním osobních záležitostí - ve finanční a majetkové oblasti, pomoc s vyřízením osobních dokladů, účastí na veřejném životě (např. uplatnění volebního práva), ochrana práv a ochrana před zneužíváním.