Veřejný závazek

Poslání týdenního stacionáře

Posláním týdenního stacionáře Zeleného domu pohody je poskytovat prostřednictvím pobytových sociálních služeb podporu a nezbytnou pomoc dospělým lidem s mentálním postižením při zvládání běžných životních situací. Usilujeme o dosažení co největší míry samostatnosti uživatelů, o rozvoj a upevnění jejich schopností a dovedností. Důraz přitom klademe na vytvoření podmínek vedoucích k naplňování individuálních potřeb uživatelů a jejich seberealizaci. Služba je poskytována při zachování přirozené vazby uživatele s rodinou a s respektem k právům a lidské důstojnosti uživatelů. 

Cíle týdenního stacionáře 

  • Uživatel co nejvíce soběstačný a samostatný, a to se zohledněním jeho možností a schopností
  • Uživatel připravený na přechod do chráněného bydlení
  • Uživatel zapojený do nácviků běžných činností života

Zásady týdenního stacionáře

Dodržování práv uživatelů

- pracovníci zařízení respektují práva všech uživatelů bez rozdílu

Respektování svobodné volby uživatelů

- zařízení respektuje rozhodnutí a vyjádření svých uživatelů (za předpokladu, že přání uživatele není v rozporu s právy ostatních osob)

Individuální podpora

- pracovníci zařízení uplatňují individuální přístupy k uživatelům a snaží se poskytovat služby dle jejich individuálních potřeb

Partnerství a spolupráce

- ve vztazích uživatel (i mezi uživateli navzájem) x poskytovatel x rodina uživatele, s důrazem na vzájemnou informovanost a komunikaci