Zelený dům pohody přispěvková organizace Jihomoravského kraje poskytovatel sociálních služeb v Hodoníně
foto budovy

Veřejný závazek

Poslání týdenního stacionáře

Posláním týdenního stacionáře Zeleného domu pohody je poskytovat prostřednictvím pobytových sociálních služeb podporu a nezbytnou pomoc dospělým lidem s mentálním postižením při zvládání běžných životních situací. Usilujeme o dosažení co největší míry samostatnosti uživatelů, o rozvoj a upevnění jejich schopností a dovedností. Důraz přitom klademe na vytvoření podmínek vedoucích k naplňování individuálních potřeb uživatelů a jejich seberealizaci. Služba je poskytována při zachování přirozené vazby uživatele s rodinou a s respektem k právům a lidské důstojnosti uživatelů. 

Cíle týdenního stacionáře 

  • Uživatel co nejvíce soběstačný a samostatný, a to se zohledněním jeho možností a schopností
  • Uživatel připravený na přechod do chráněného bydlení
  • Uživatel zapojený do nácviků běžných činností života

Zásady týdenního stacionáře

Dodržování práv uživatelů

- pracovníci zařízení respektují práva všech uživatelů bez rozdílu

Respektování svobodné volby uživatelů

- zařízení respektuje rozhodnutí a vyjádření svých uživatelů (za předpokladu, že přání uživatele není v rozporu s právy ostatních osob)

Individuální podpora

- pracovníci zařízení uplatňují individuální přístupy k uživatelům a snaží se poskytovat služby dle jejich individuálních potřeb

Partnerství a spolupráce

- ve vztazích uživatel (i mezi uživateli navzájem) x poskytovatel x rodina uživatele, s důrazem na vzájemnou informovanost a komunikaci

2023 © Zelený dům pohody, příspěvková organizace | Vytvořila firma Cernet, s.r.o.

Tyto cookies jsou nutné pro správné fungování našich webových stránek. Vždy aktivní.

Čím víc lidí má statistické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky vyladit. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak lidé web používají, které stránky navštívili, na co klikají. a na které odkazy jsi klikla. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní.

Díky marketingovým cookies třetích stran vám můžeme připomenout nabídky, které jste si prohlíželi na našich stránkách, i jinde na internetu. Když tyto cookies zakážete, reklam bude pořád stejně. Ovšem na věci, které vás nezajímají.

Zavřít