Úvodní slovo

Vítáme vás na webových stránkách Zeleného domu pohody, příspěvkové organizace zřízené Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

Zelený dům pohody poskytuje čtyři typy sociálních služeb:

  • Denní stacionář
  • Týdenní stacionář
  • Domov pro osoby se zdravotním postižením
  • Chráněné bydlení

Sociální služby jsou určeny uživatelům:

  • s mentálním postižením (mužům i ženám)
  • k mentálnímu postižení může být přidruženo i lehké kombinované postižení (tělesné, smyslové)
  • od 18 do 64 let věku - v denním a týdenním stacionáři
  • od 18 do 99+ let věku - v domově pro osoby se zdravotním postižením
  • od 19 do 64 let věku - v chráněném bydlení

Novinky / Aktuality

datum10.5.2018

Jídelníček

Jídelníček od 14. 10. 2019 do 20. 10. 2019

Jídelníček od 21. 10. 2019 do 27. 10. 2019

více