Domov pro osoby se zdravotním postižením

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována nepřetržitě (celoročně). Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, odebírají celodenní stravu (v rozsahu - snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a večeře).

 

Kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením je 17 uživatelů.

 

V souladu s regionální kartou domova pro osoby se zdravotním postižením

uživatelům zajišťujeme:

  • ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
  • stravování - příprava stravy a její podávání, pomoc s příjmem stravy (krájení, strouhání, mletí apod.), podávání nápojů,
  • kontakt se společenským prostředím - pomoc při komunikaci, navazování vztahů, při orientaci (v čase, prostředí, osobách), při využívání běžných veřejných služeb.

uživatelům pomáháme:

  • s osobní hygienou (s běžnou denní hygienou, mytím a sprchováním, výkonem fyziologické potřeby apod.),
  • se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. při oblékání, svlékání, obouvání, zouvání a celkové úpravě vzhledu),
  • se samostatným pohybem (se změnou polohy, manipulací s předměty, při pohybu v prostorách domova a pohybu mimo zařízení),
  • s péčí o domácnost (s vytvořením vlastního prostoru odpovídajícího individualitě uživatele, úklidem a údržbou vlastního prostoru, s péčí o oblečení a obuv, s udržováním tepelného komfortu, s obsluhou spotřebičů),
  • se seberealizací (se vzděláváním, pracovním či jiným uplatněním, věnováním se oblíbeným činnostem),
  • s péčí o zdraví a zajištěním bezpečí, se zdravou výživou (dále s dodržováním léčebného režimu, s návštěvami lékaře, podáváním léků, s rozvojem hybnosti a prevencí omezení hybnosti, s přivoláním pomoci, s rozpoznáním zhoršujícího se zdravotního stavu apod.),
  • s uplatňováním práv a oprávněných zájmů, s obstaráváním osobních záležitostí - ve finanční a majetkové oblasti, pomoc s vyřízením osobních dokladů, s účastí na veřejném životě (např. uplatnění volebního práva), ochrana práv a ochrana před zneužíváním.